Stacjonarne leczenie alkoholizmu, lekomanii, narkomanii i hazardu


Ośrodek Leczenia Uzależnień Kliniki Versusmed oferuje kilka form leczenia, dostosowanych do konkretnych potrzeb osób uzależnionych zarówno od substancji psychoaktywnych, jak i behawioralnie.Leczenie prowadzone jest w tzw. trybie stacjonarnym, co oznacza, iż osoby uzależnione, przez cały okres terapii, przebywają na terenie placówki. Kliknij w pole z interesującym Cię turnusem.

Ośrodek odwykowy Kliniki Versusmed, w ramach oferty leczenia uzależnień zapewnia:


 • Krótki okres leczenia (28 lub 40 dni)
 • Krótki czas oczekiwania na przyjęcie z możliwością przyjęcia natychmiastowego
 • Zwolnienie L-4
 • Pogłbioną diagnozę psychologiczną, wykraczającą poza uzależnienia
 • Zindywidualizowany tryb leczenia
 • Nowoczesne leki, które wspierają radzenie sobie z uzależnieniem
 • Kadrę z najwyższymi uprawnieniami państwowymi
 • Konsultacje lekarskie (lekarz chorób wewnętrznych, kardiolog, psychiatra)
 • Bezpłatne konsultacje dla rodzin pacjentów
 • Bezpłatną detoksykację dla pacjentów uzależnionych, podejmujących terapię po jej zakończeniu
 • Laboratoryjne badania diagnostyczne na zlecenie lekarza
 • Dostęp do telefonu, komputera i internetu, o ile sposób korzystania z w/w nie koliduje z zasadniczym celem pobytu w Ośrodku.
 • Całodzienne wyżywienie z możliwością wyboru dań obiadowych oraz wyżywienie dietetyczne
 • Dyskrecję i anonimowość
 • Cenę dostosowaną do jakości usług

Ośrodek Leczenia Uzależnień Kliniki Versusmed jest jedną z nielicznych, prywatnych placówek, prowadzących leczenie alkoholizmu, patologicznego hazardu i lekomanii w sposób profesjonalny i zgodny ze standardami. Kadra Ośrodka posiada państwowe, najwyższe kwalifikacje, uprawniające do leczenia uzależnień. Nasza praca w sposób systematyczny konsultowana jest z superwizorem terapii uzależnień.


Zasadniczy profil naszej działalności to:

 • leczenie alkoholowych zespołw abstynencyjnych, czyli tzw. detoks (z wyłączeniem pacjentów wymagających opieki szpitalnej)
 • leczenie picia szkodliwego
 • leczenie uzależnienia od alkoholu (alkoholizmu)
 • leczenie uzależnienia od leków (lekomanii)
 • leczenie patologicznego hazardu
 • leczenie uzależnień na poziomie pogłębionym (leczenie uzależnienia, zarówno od alkoholu, jak i od leków i hazardu powinno być kontynuowane w trybie ambulatoryjnym, po zakończeniu tzw. "leczenia zamkniętego")

Jak rozumiemy leczenie uzależnienia ?

Poza oczywistą koncentracją na pracy z zasadniczym problemem (uzależnienienia), zwracamy uwagę na fakt, że uzależnienia obudowane są w wielu przypadkach innymi problemami, albo problemy te generują. W związku z tym nasz program terapii uzależnień zapewnia opieką terapeutyczną wykraczającą poza samo leczenie nałogu.
W Ośrodku Leczenia Uzależnień Kliniki Versusmed zlokalizowanym w obszarze Kraków - Wola Batorska, leczenie alkoholizmu, lekomanii i patologicznego grania uzupełniamy, we współpracy z lekarzami, o bezpieczną farmakoterapię (leki). Uznając, że leczenia uzależnień, biorąc pod uwagę ich różne odmiany (alkohol, narkotyki, uzależnienia behawioralne, tzw. dopalacze) nie można obąć jednym programem dla wszystkich pacjentów - w swojej pracy skupiamy się zasadniczo na leczeniu uzależnienia od alkoholu, gier hazardowych i leków. Osoby zainteresowane prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt z nami. Leczenie uzależnień jest możliwe i im szybciej zostanie podjęte, tym większe szanse na jego powodzenie oraz zatrzymanie destrukcji.

Alkoholizm i leczenie odwykowe alkoholizmu. Terapia patologicznego hazardu i lekomanii.

Nie bagatelizujemy faktu, iż uzależnieniu towarzyszą często inne problemy - depresje, lęki, trudności w radzeniu sobie ze stresem. Oferujemy program terapii uzależnienia, zapewniający Klientom opiekę terapeutyczną wykraczającą poza samo leczenie uzależnień.
Leczenie alkoholizmu, lekomanii oraz patologicznego grania w Ośrodku Leczenia Uzależnień Kliniki Versusmed, w uzasadnionych przypadkach, wspomagamy bezpieczną farmakoterapią (leki). Zasadniczym przedmiotem naszych zainteresowań jest terapia uzależnień - leczenie alkoholizmu, patologicznego grania oraz lekomanii, w której rozumiemy pacjenta szerzej, niż tylko przez pryzmat Jego problemów związanych z uzależnieniem.

Dysponujemy znakomitym zespołem wysokiej klasy lekarzy, psychologów i certyfikowanych specjalistów terapii uzależnień, wykwalifikowanym personelem pomocniczym. Stosujemy nowoczesne metody leczenia odwykowego i gwarantujemy rzetelną opiekę medyczną i terapeutyczną. Zaprosiliśmy także do współpracy osoby uzależnione, które po odbyciu własnego leczenia z powodzeniem utrzymują abstynencję, służąc dzisiaj doświadczeniem i pomocą zarówno kadrze Ośrodka, jak i naszym Pacjentom. Skontaktuj się z nami - leczenie uzależnienia jest możliwe.

Warto wiedziećOśrodki leczące uzależnienia funkcjonują w Polsce w trzech podstawowych formach.
Pierwsza z nich to publiczne ośrodki terapii uzależnień, placówki państwowe, realizujące kontrakt Narodowego Funduszu Zdrowia. Usługi w tego typu ośrodkach są bezpłatne. Cechą charakterystyczną jest jednak różny, ale zwykle dość długi czas oczekiwania na przyjęcie do oddziału zamkniętego/stacjonarnego. Niektóre z tych ośrodków przyjmują wyłącznie pacjentów uzależnionych od alkoholu, inne z kolei pacjentów uzależnionych zarówno od alkoholu (alkoholizm), gier, jak i leków.
Druga z form organizacyjnych to niepubliczne placówki leczenia uzależnień, funkcjonujące jako tzw. Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej. Placówki tego typu oferują usługi zarówno płatne, jak i bezpłatne, realizowane w ramach kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Trzecia forma organizacji to Prywatne Ośrodki Leczenia Uzależnień. Placówki te oferują zwykle wyłącznie usługi pełnopłatne. W Polsce istnieje kilkanaście ośrodków terapii uzależnień prowadzących stacjonarne leczenie alkoholizmu, patologicznego hazardu, lekomanii, a także innych uzależnień. To na co warto zwracać uwagę, to fakt, iż działanie prywatnych ośrodków terapii alkoholizmu i innych uzależnień nie podlega żadnemu nadzorowi merytorycznemu. W niektórych z nich kadra nie posiada odpowiedniego, zgodnego ze standardami lecznictwa odwykowego, wykształcenia oraz koniecznych, potwierdzonych urzędowo kwalifikacji. Jednocześnie zaś te ośrodki prywatne, które zachowują właściwe standardy oferują leczenie w bardzo dobrych oraz kameralnych warunkach.

Zamierzając skorzystać z usług prywatnego ośrodka terapii uzależnień warto zwrócić uwagę na kilka niezwykle istotnych kwestii: • czy kadra ośrodka posiada odpowiednie kwalifikacje
 • czy ośrodek poddaje swoją pracę superwizji, czyli nadzorowi zewnętrznego superwizora PARPA
 • czy ośrodek specjalizuje się w leczeniu wybranych, określonych uzależnień (nie leczy "wszystkiego")
 • czy ośrodek oferuje odpowiednią opiekę medyczną (konsultacja lekarska kwalifikująca do przyjęcia, dostęp do konsultacji lekarskich w dalszym etapie leczenia)
 • czy ośrodek wymaga przedstawienia wyników podstawowych badań laboratoryjnych, a jeśli nie to czy oferuje możliwość ich przeprowadzenia na zlecenie lekarza
 • czy ośrodek przejmuje kontrolę nad przyjmowaniem przez pacjentów ich własnych, oraz zleconych przez lekarza ośrodka leków
 • czy ośrodek podpisuje z pacjentem lub jego faktycznym opiekunem stosowną umowę, w której zobowiązuje się do wykonania zadań właściwych dla profesjonalnej terapii uzależnień

Wiemy, że mówienie o swoim uzależnieniu jest trudne. Wiemy, że leczenie alkoholizmu wzbudza obawy.

Masz pytania ? Zadzwoń. Alkoholizm to nie wyrok. Leczenie alkoholizmu i innych uzależnień w profesjonalnym ośrodku odwykowym jest skuteczne.

Iwona Kołodziejczyk
Zadzwoń lub napisz. Wiemy czym jest uzależnienie. Wiemy czym jest leczenie uzależnienia. Udzielimy Ci wszelkich informacji i natymiastowej pomocy. Uzależnienia można leczyć!

tel: 12 281 08 59 lub 505 251 858

wyślij do nas e-mail

09.04.2014
Zapraszamy na spotkania absolwentów i grupę otwartą

Zapraszamy na comiesięczne spotkania absolwentów naszego Ośrodka, które odbywają się w każdą, ostatnią sobotę miesiąca.

wiecej
09.04.2014
Leczenie alkoholizmu - rola rodziny w motywowaniu osoby uzależnionej do terapii

Co tak naprawdę może rodzina w kwestii motywowania osoby uzależnionej do podjęcia leczenia odwykowego ? Zdania są podzielone, zasadniczo na dwa obozy. Część z nas uważa, że rodzina ma zasadniczy wpływ na to, czy osoba uzależniona podejmie leczenie w profesjonalnym ośrodku, część zaś jest zdania, że od rodziny nie zależy kompletnie nic. Jaka jest prawda i realna siła oddziaływania najbliższych ?

wiecej

Uzależnienia

Leczenie uzależnień

Współuzależnienie

DDA